Raspored treninga

KATEGORIJA Ponedjeljak
25.09.
Utorak
26.09.
Srijeda
27.09.
Četvrtak
28.09.
Petak
29.09.
Subota
30.09.
Nedjelja
01.10.
U19
U17
U15
U13 19.30 18h i 19.30h 19.30h 18 i 19.30h 19.30h
Mlađi pioniri U12
Početnici U11 8.30 ili 17 h 8.30 ili 17h 9.45 ili 15h 8.30 ili 17h
Početnici U10 8.30 ili 17h 8.30 ili 17h 8.30 ili 17h
Mlađi početnici U-9 8.30 ili 16h,17h 8.30 i 16h,17h 9.45 i 16h
Mlađi početnici U8 8.30 ili 16h,17h 8.30 ili 16h,17h 9.45 ili 16h
Vrtić/Predškolci U 7 18.30 18.30 18.30
Mlađi pioniri U12 18 ili 19.30h 18 ili 19.30h 19.30h
Vratari 19.30 19.30

Dječji nogometni klub ,,Talent"