Raspored treninga

KATEGORIJA Ponedjeljak
04.12.
Utorak
05.12.
Srijeda
06.12.
Četvrtak
07.12.
Petak
08.12.
Subota
09.12.
Nedjelja
10.12.
U19
U17
U15
U13 19.30 18h i 19.30h 19.30h 18 i 19.30h 19.30h
Mlađi pioniri U12
Početnici U11 8.30 ili 17 h 8.30 ili 17h 9.45 ili 15h 8.30 ili 17h
Početnici U10 8.30 ili 17h 8.30 ili 17h 8.30 ili 17h
Mlađi početnici U-9 8.30 ili 16h,17h 8.30 i 16h,17h 9.45 i 16h
Mlađi početnici U8 8.30 ili 16h,17h 8.30 ili 16h,17h 9.45 ili 16h
Vrtić/Predškolci U 7 18.30 18.30 18.30
Mlađi pioniri U12 18 ili 19.30h 18 ili 19.30h 19.30h
Vratari 19.30 19.30

Dječji nogometni klub ,,Talent"