Maraton

Maraton

Svako prvenstvo je maraton na kojem rezultat ovisi o širini kadra i kvaliteti. Izostanci i bolesti su nam uvelike otežali situaciju.